Liên hệ

Logo

CÔNG TY TNHH MTV

NÔNG NGƯ CƠ TIẾN PHÁT

Địa chỉ VP: 16 Dân Chủ, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Bán hàng : 0911.85.00.86 - 0941.002.003
Chăm sóc: 028.3636.1030 - 0967.035.068
Email        : tienphatmcn@gmail.com
FaceBook: www.facebook.com/nongngucotienphat