Bình xịt điện MEGADAY, bình xịt thuốc trừ sâu bằng điện Megaday, bình xịt thuốc bằng điện