Bình xịt thuốc trừ sâu bằng điện OSAKA, Bình xị điện OSAKA, bình xịt thuốc bằng điện OSAKA