Đầu phun áp lực, đầu xịt áp lực, đầu xịt rửa xe, đầu phun xịt thuốc trừ sâu, Đầu phun áp lực MOTOKAWA, đầu xịt áp lực rửa xe, đầu xịt nước áp lực