Thiết bị nâng ngũ kim | palăng xích ATC | kích thủy lực | con đội hơi | kích chân kê | móc xích | móc cài xích