CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2019

STT Loại máy Tên máy SL Gía bán Gía bán KM  
1 ĐỘNG
CƠ NỔ
Động cơ nổ 5.5 Hp Sonic SN-160 (trắng đỏ) 1          1,500,000          1,250,000 17%
2 Động cơ nổ 6.5 Hp Sonic SN-200 (trắng đỏ) 1          1,550,000          1,300,000 16%
3 Động cơ nổ 5.5 Hp Novara GS-160 (trắng đỏ) 1          1,500,000          1,250,000 17%
4 Động cơ nổ 6.5 Hp Novara GS-200 (trắng đỏ) 1          1,550,000          1,300,000 16%
5 Động cơ nổ 5.5 Hp Motokawa MK-160 (trắng đỏ) 1          1,900,000          1,700,000 11%
6 Động cơ nổ 5.5 Hp Sanding SD-160 (trắng đỏ) 1          2,100,000          1,830,000 13%
7 Động cơ nổ 5.5 Hp Pilo P-160 (trắng đỏ) 1          2,000,000          1,799,000 10%
8 MÁY CƯA Máy cưa xích Motokawa MK-5265 (Lam 20", xích Oregon 36 mắc) 2          2,450,000          1,999,000 18%
9 Máy cưa xích Motokawa MK-088 2          2,750,000          1,989,000 28%
10 Máy cưa xích Bigbang F-8 1          3,050,000          2,399,000 21%
11 Máy cưa xích Topsun T-5010 (không lam, không xích) 1          2,500,000          1,999,000 20%
12 Máy cưa xích Motokawa MK-5900 1          2,700,000          1,999,000 26%
13 Máy cưa xích HYUNDAI AH-C25 (Lam Oregon 12", xích Oregon 22.5 mắc) 3          2,410,000          1,999,000 17%
14 Máy cưa xích HYUNDAI AH-C52 1          3,270,000          2,699,000 17%
15 Máy cưa xích HYUNDAI HD-4110 (Lam 16", xích Oregon 28.5 mắc) 1          2,380,000          1,999,000 16%
16 Máy cưa xích HYUNDAI HD-8050 (Xích Oregon 36 mắc) 3          2,800,000          2,399,000 14%
17 Máy cưa điện 405mm HYUNDAI HCX405 2          1,650,000          1,450,000 12%
18 Máy cưa xích PILO PC400 (Lam và xích 16") 1          2,250,000          1,899,000 16%
19 ĐẦU BƠM Đầu bơm Motokawa PH-50 (kéo bằng puli) 1          1,350,000          1,190,000 12%
20 Đầu bơm Motokawa PH-80 (kéo bằng puli) 1          1,650,000          1,399,000 15%
21 Đầu bơm Motokawa PH-100 (kéo bằng puli) 1          2,940,000          2,499,000 15%
22 MÁY HÀN Máy hàn PILO ARC-200 1          2,300,000          2,180,000 5%
23 Máy hàn PILO TIG-200A (mẫu cũ) 2          5,200,000          4,499,000 13%
24 Máy hàn Zaki ARC-200 (mẫu cũ) 2          4,750,000          3,299,000 31%
25 ĐẦU BƠM  Đầu bơm HYUNDAI HD-22 (1 Hp) 1          1,990,000          1,780,000 11%
26 Đầu bơm HYUNDAI HD-30 (2 Hp) 1          2,550,000          2,200,000 14%
27 Đầu bơm pít tông sứ HYUNDAI AH-C26 (1 Hp) 1          2,890,000          2,499,000 14%
28 Đầu bơm pít tông sứ Nai vàng ATC-536 (2 Hp) 1          3,350,000          2,899,000 13%
29 Đầu bơm FA-39 (2 Hp) 1          1,900,000          1,499,000 21%
30 Đầu bơm Kaka AK-326 (1 Hp) 1          1,140,000             949,000 17%
31 Đầu bơm Motokawa MK-29 (1 Hp) 2          1,060,000             870,000 18%
32 Đầu bơm Motokawa MK-70 (3 Hp) 1          2,650,000          2,150,000 19%
33 Đầu bơm Motokawa MK-80 (5 Hp) 2          3,000,000          2,499,000 17%
34 Đầu bơm GF-122 (1 Hp) 2             970,000             779,000 20%
35 Đầu bơm GF-122D (1 Hp) 2          1,100,000             889,000 19%
36 Đầu bơm GF-126 (1 Hp) 1             990,000             789,000 20%
37 DỤNG CỤ
HYUNDAI
CẦM TAY
Máy bắt vít HYUNDAI HBV2030 2 430,000             360,000 16%
38 Máy bắt vít 10mm HYUNDAI HKP1010 3 1,420,000          1,340,000 6%
39 Máy bắt vít 10mm HYUNDAI HKP1014 4 1,900,000          1,770,000 7%
40 Máy bắt vít 13mm HYUNDAI HKP1318 3 2,300,000          2,130,000 7%
41 Máy khoan điện HYUNDAI HKD161 (1050W) 5 1,050,000             880,000 14%
42 Máy khoan búa 13mm HYUNDAI HKV113 2 1,120,000             850,000 22%
43 Máy mài 150mm HYUNDAI HMG150 3 920,000             820,000 11%
44 Máy mài 180mm HYUNDAI HMG180 3 1,250,000          1,140,000 9%
45 Máy mài 230mm HYUNDAI HMG230 3 1,480,000          1,340,000 9%
46 Máy thổi gió HYUNDAI HTG650 (650W) 4 590,000             500,000 15%
47 Máy cưa lọng HYUNDAI HCL726 (710W) 4 1,200,000          1,020,000 15%
48 Máy cắt mép 6mm HYUNDAI HCM506 5 630,000             530,000 16%
49 Máy cắt mép 6mm HYUNDAI HPG506 11 685,000             550,000 20%
50 Máy phay gỗ 12mm HYUNDAI HPG1812 1 1,400,000          1,340,000 4%
51 Máy phay gỗ 12mm HYUNDAI HPG1512 4 1,310,000          1,020,000 21%
52 Máy phay gỗ 12mm HYUNDAI HPG1912 2 1,550,000          1,240,000 20%
53 Máy chà nhám 110x100mm HYUNDAI HCN1110 9 590,000             520,000 12%
54 Máy bào điện 82mm HYUNDAI HBD823 6 920,000             890,000 3%
55 Máy bào điện 82mm HYUNDAI HBD821 7 1,050,000             820,000 22%
56 Máy bào điện 90mm HYUNDAI HBD902 4 1,250,000             920,000 26%
57 Máy cưa đĩa 185mm HYUNDAI HCD186 3 1,160,000             920,000 21%
58 Máy cưa đĩa 235mm HYUNDAI HCD235 1 1,620,000          1,500,000 7%
59 Máy cắt nhôm 255mm HYUNDAI HCA255 1 3,150,000          2,950,000 6%
60 Máy cắt sắt 355mm HYUNDAI HCS355P   2,100,000          1,890,000 10%
61 Máy cưa điện 405mm HYUNDAI HCX405 2 1,650,000          1,300,000 21%
62 Máy cắt đá 110mm HYUNDAI HCG110 3 920,000             720,000 22%
63 Máy khoan đục HYUNDAI HDK38 (1000W) 1 2,200,000          1,750,000 20%
64 Máy đục bê tông HYUNDAI HMD0810 (800W) 2 1,890,000          1,550,000 18%
65 Máy đánh bóng 180mm HYUNDAI HMB180 1 1,200,000          1,100,000 8%
66 Máy cưa đĩa 185mm HYUNDAI HCD185 2 1,160,000             980,000 14%
67 Máy cưa đĩa 235mm HYUNDAI HCD238 1 1,620,000          1,300,000 20%
68 Máy cắt đá 110mm HYUNDAI HCG110N 2 920,000             750,000 18%
69 Đá cắt HYUNDAI 125x3x22mm 10 10,500               10,500  
70 Đá cắt HYUNDAI 180x3x22mm      48 17,100               16,500 4%
71 Đá cắt sắt HYUNDAI 355x3x25.4mm      24 44,000               43,000 2%
72 Lưỡi cưa gỗ HYUNDAI 230x2.6x25.4mm      48 158,000             135,000 15%