TRI ÂN KHÁCH HÀNG CUỐI NĂM 2019

Đầu bơm
Đầu bơm HYUNDAI HD-36 (2 Hp) Cái  10%            2,590,000
Đầu bơm pít tông sứ HYUNDAI AH-C22 (1 Hp) Cái  10%            2,590,000
Đầu bơm pít tông sứ HYUNDAI AH-C30 (2 Hp) Cái  7%            3,250,000
Đầu bơm pít tông sứ HYUNDAI AH-C36 (2 Hp) Cái  6%            3,410,000
Đầu bơm Nai Vàng NV-66 (2Hp)  Cái  10%            2,350,000
Đầu bơm Nai Vàng NV-68 (2Hp) Cái  10%            2,520,000
Đầu bơm pít tông sứ Nai vàng ATC-530 (2 Hp) Cái  10%            3,030,000
Đầu bơm pít tông sứ Nai vàng ATC-536 (2 Hp) Cái  10%            3,250,000
Đầu bơm pít tông sứ ATC-22 (1 Hp) Cái  10%            2,310,000
Đầu bơm pít tông sứ ATC-30 (2 Hp) Cái  10%            2,920,000
Đầu bơm pít tông sứ ATC-36 (2 Hp) Cái  10%            2,970,000
Đầu bơm Kaka AK-530 (2 Hp) Cái  7%            1,320,000
Đầu bơm Kaka AK-536 (2 Hp) Cái  7%            1,340,000
Đầu bơm AT-29 (1 Hp)    10%            1,230,000
Đầu bơm AT-39 (2 Hp)    10%            1,730,000
Đầu bơm Motokawa MK-39A (2 Hp) Cái  10%            1,250,000
Đầu bơm Motokawa MK-80 (5 Hp) Cái  10%            2,660,000
Bình xịt điện
Bình xịt điện HYUNDAI      
Bình xịt điện HYUNDAI HD-4012 Cái  10%               970,000
Bình xịt điện HYUNDAI HD-4016 Cái  10%               990,000
Bình xịt điện HYUNDAI HD-4020 Cái  10%            1,020,000
Bình xịt điện Pandora PAL-16A Cái  10%            1,250,000
Bình xịt điện Pandora PAL-22A Cái  10%            1,460,000
Bình xịt điện Mitsu MS-16A (đỏ) Cái  10%               750,000
Bình xịt điện Mitsu MS-20A (xanh) Cái  10%               780,000
Bình xịt điện Fushita F-16 Cái  10%               790,000
Bình xịt điện Fushita F-20 Cái  10%               820,000
MÁY XỊT RỬA XE, VỆ SINH DÂN DỤNG
Máy xịt rửa HYUNDAI AH-130 Cái  10%            2,150,000
Máy xịt rửa HYUNDAI HRX713 Cái  10%            1,670,000
Máy xịt rửa HYUNDAI HRX815 Cái  10%            1,890,000
Máy xịt rửa HYUNDAI HRX915 Cái  10%            1,930,000
Máy xịt rửa công nghiệp HYUNDAI HD1115-30A Cái  5%           13,660,000
Máy xịt rửa công nghiệp HYUNDAI HD1515-40T Cái  5%           13,440,000
Máy xịt rửa công nghiệp HYUNDAI HD2017-55T Cái  5%           17,470,000
Máy xịt rửa công nghiệp HYUNDAI HD2518-75T Cái  5%           20,050,000
Máy cắt cỏ
Máy cắt cỏ Kasei KS-33N Cái  10%            2,110,000
Máy cắt cỏ Kasei KS-43N Cái  10%            2,480,000
Máy cắt cỏ Kasei KS-52N Cái  10%            2,530,000
Máy cắt cỏ Kasei KS-G3K Cái  10%            2,040,000
Máy cắt cỏ Kasei KS-35H Cái  10%            2,970,000
Máy cắt cỏ Kasei Pro 3GC330B Cái  5%            3,250,000
Máy cắt cỏ Kasei Pro 3GC400 Cái  5%            3,350,000
Máy cắt cỏ HYUNDAI HTU-28 Cái  10%            2,180,000
Máy cắt cỏ HYUNDAI HTU-35 Cái  10%            2,280,000
Máy cắt cỏ HYUNDAI HTU-55 Cái  10%            2,550,000
Máy cắt cỏ HYUNDAI HTU-55K Cái  10%            2,550,000
Máy cưa xích
Máy cưa xích HYUNDAI AH-C52 Cái  10%            2,790,000
Máy cưa xích HYUNDAI HD-3000 (Lam 12", xích Oregon 22 mắc) Cái  10%            1,980,000
Ống hơi PVC
Ống hơi PVC Cro-king 8.5 x 50 (xanh) Cuộn  10%               680,000
Ống hơi PVC Cro-king 8.5 x 100 (xanh) Cuộn  10%            1,370,000
Ống hơi PVC Topsun 8.5 x 50 (vàng) Cuộn  10%               790,000
Ống hơi PVC Topsun 8.5 x 50 (xanh) Cuộn  10%               790,000
Ống hơi PVC Sumi 8.5 x 100 (vàng)  Mét  10%            1,040,000
Ống hơi PVC Sấu đỏ 8.5 x 50 (xanh) Mét  10%               400,000
Ống hơi PVC Sấu đỏ 8.5 x 100 (vàng) Mét  10%               810,000